masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

1/18/ŻS „BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”

,, Bieg Niepodległości 1918-2018” , wnioskodawca: Katarzyna Pasiek, nr wniosku 1/18/ŻS

Bieg Niepodległości 1918-1920 jest inicjatywą skierowaną do wszystkich mieszkańców powiatu świeckiego oraz osób odwiedzających Świecie i turystów. Nie zakładamy żadnych ograniczeń wiekowych, aczkolwiek osoby niepełnoletnie są zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Biegu.
Bieg Niepodległości 1918-2018 to impreza rekreacyjna, której celem jest upamiętnienie wyjątkowej daty jaką jest 100-lecie odzyskania przez Polskę suwerenności. Chcemy świętować ten dzień w sposób aktywny, promując pozytywne postawy jakimi są z pewnością aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, prezentowanie biało-czerwonych barw i wspólne okazywanie szacunku ludziom, którzy wywalczyli dla Polski niepodległość, a potem przez lata jej bronili.
Trasa Bieg w dużej mierze będzie wiodła wśród miejsc, które związane są również z powrotem Świecia do macierzy i wpisują się jednocześnie w teren objęty rewitalizacja społeczną.

Harmonogram planowanych działań:
Wrzesień 2018: rozpoczęcie zapisów na Bieg Niepodległości, promocja imprezy, zdobywanie patronatów Biegu.
Październik 2018: działania edukacyjne nt. zdrowego trybu życia dla młodzieży prowadzone w Izbie Regionalnej w ramach promocji Biegu Niepodległości w szkołach oraz działania logistyczne przy organizacji Biegu.
Listopad 2018: działania logistyczne przy organizacji Biegu i przeprowadzenie imprezy.

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy:
– Zjednoczenie społeczności gminy Świecie wokół wyjątkowej daty jaką jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
– Podniesienie zostanie znajomość wątków związanych z celebrowaną datą przez liczne aspekty edukacyjne wokół Biegu.
– Promowanie pozytywnej postawy wśród mieszkańców, czyli dbanie o zdrowie, spędzanie czasu na świeżym powietrzu i budowanie zainteresowania historią naszego kraju.

Osoby zaangażowane w projekt:
Katarzyna Pasiek – osoba zaangażowana w sprawy Świecia, wspierająca wolontariacko inicjatywy lokalne jak np. Dzień Bałabuna, Rajd Wiosenny, Rajd Europejski, Rajd Końca Lata oraz inicjatywę Wolontariatu Europejskiego w Świeciu. Prywatnie pasjonuje się fotografią i polską szkołą plakatu filmowego.
Koordynowała w 2017 roku projekt fotograficzny Analogowe Miasto – warsztaty fotografii tradycyjnej.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content