masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

,,AKTYWNE POPOŁUDNIA – gry i zabawy dla całej rodziny”, wnioskodawca: ,,Grupa nieformalna SYNAPSA”, nr wniosku: 11/19/ŻS

Inicjatywa obejmie 6 popołudniowych spotkań/ imprez plenerowych w których udział będą mogły wziąć dzieci z rodzicami/ opiekunami. Zakładamy, że każde ze spotkań odbędzie się na obszarze objętym rewitalizacją. Planujemy, że spotkania będą trwały po około 2 godziny (w razie potrzeby mogą zostać wydłużane). Podczas spotkań przeprowadzimy konkursy i zabawy sportowe, ruchowe, konkursy dotyczące miejscowości Świecie. Udział w inicjatywie będzie bezpłatny. Uczestnicy będą mogli rywalizować o nagrody, korzystać z poczęstunku. Liczymy, że taka cykliczna forma aktywności pokaże, że warto aktywnie spędzać czas wolny i dostrzegać oraz wykorzystywać walory Świecia, że rodzinne spędzanie czasu wolnego może być alternatywą dla internetu i TV. Na koniec zorganizujemy spotkanie podsumowujące całą inicjatywę.

Inicjatywa jest skierowana do mieszkańców gminy Świecie, w szczególności do dzieci i ich rodziców/opiekunów. Nastawiona jest na budowanie wśród uczestników modelu aktywnego spędzania czasu wolnego, pielęgnowanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich oraz rozwijanie świadomości dotyczącej walorów miejsca w którym się mieszka i przebywa.

Zakładamy, że udział w każdym ze spotkań weźmie od 10 do 40 uczestników, w przypadku pojawienia się większego zainteresowania zaplanowane gry i zabawy zostaną tak zmodyfikowane, aby każdy mógł do nich dołączyć. Będą to spotkania otwarte, nie będziemy prowadzić wcześniejszych zapisów.

Uczestników zaprosimy wykorzystując np. pocztę pantoflową, media społecznościowe, plakaty, poprosimy o wsparcie promocji inicjatywy np. OKSiR Świecie, Urząd Miejski, sponsorów.

Harmonogram planowanych działań:

03.06.19 do 31.08.19

*03.06.2019 – 14.06.2019 – przygotowanie plakatów, promocja projektu, realizacja – członkowie grupy nieformalnej SYNAPSA

*10.06.2019 – 31.08.2019 – zakup niezbędnych materiałów, nagród, poczęstunku, realizacja – członkowie grupy nieformalnej SYNAPSA

*14.06.2019 – 15.08.2019 – przygotowanie i przeprowadzenie na terenie objętym rewitalizacją 6 spotkań/ imprez plenerowych – członkowie grupy nieformalnej SYNAPSA (wstępnie przyjęte terminy: 14.06.2019, 25.06.2019, 28.06.2019, 19.07.2019, 23.07.2019, 26.07.2019, mogą ulec modyfikacji), realizacja – członkowie grupy nieformalnej SYNAPSA

* sierpień 2019 – przygotowanie zakończenia inicjatywy, przeprowadzenie ogólnodostępnego spotkania podsumowującego np. w sali OKSiR, realizacja – członkowie grupy nieformalnej SYNAPSA

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?

Lokalna społeczność będzie miała możliwość korzystania ze zorganizowanego czasu wolnego. Inicjatywa stworzy okazję do aktywnego spędzenia letniego popołudnia bez opuszczania Świecia, pozwoli dostrzec oraz promować rekreacyjny potencjał miasta. Bezpłatne uczestnictwo w inicjatywie poza możliwością zdobycia nagród pozwoli na wzmocnienie lub zbudowanie więzi rodzinnych, sąsiedzkich. Liczymy, że uda nam się rozbudzić kreatywność mieszkańców oraz wypracować model stałych, aktywnych form spędzania czasu wolnego, które nie wymagają udziału instruktora czy animatora, a wyłącznie zaangażowania opiekunów i rodziców, którzy samodzielnie mogą organizować zabawy i ćwiczenia dla dzieci. Dodatkowo namacalne pokazanie sposobu pozyskania środków na aranżowanie działań prospołecznych może zaowocować powstaniem kolejnych, oddolnych pomysłów.

Osoby zaangażowane w projekt:

SYNAPSĘ tworzą Joanna Świerczyńska, Katarzyna Suchomska i Monika Peron. Ze Świeciem jesteśmy związane od urodzenia. W codziennej pracy mamy kontakt z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy, posiadamy także doświadczenia związane z pracą z dziećmi i młodzieżą. Możliwość realizacji przedstawionego we wniosku projektu jest dla nas wyzwaniem pozwalającym na uruchomienie kreatywności, pomysłowości i chęci bezinteresownego zaangażowania w działania na rzecz społeczności lokalnej. Krótko mówiąc, znamy się prawie na wskroś i należymy do osób dla których nie ma rzeczy niemożliwych.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content