masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

,,Szachy- rozwój i aktywny wypoczynek”, wnioskodawca: Leśniak Andrzej, nr wniosku: 3/19/ŻS

Szachy- rozwój i aktywny wypoczynek ,   skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Świecie tj. dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zaproszenie dzieci i młodzieży do projektu odbywać się będzie poprzez współpracę ze szkołami , tj. wizyty w szkołach , pogadanki i prezentacje szachowe ,wręczanie ulotek dla uczniów i rodziców. Do dorosłych natomiast poprzez ulotki i informacje w prasie i Internecie.

Projekt polegał będzie głównie na nauce gry w szachy od podstaw, prowadzony przez sędziów i zawodników mających wieloletnie doświadczenie w grze w szachy. Zostaną utworzone dwie grupy – początkujących  i grupa zaawansowanych ( mająca doświadczenie w szachach).Zajęcia będą odbywały się głównie  w  Hali Widowiskowo- Sportowej w Świeciu a także w szkołach. Na zakończenie planowany jest min. Jeden turniej szachowy, sprawdzający wiedzę zdobytą podczas projektu.

Turniej planowany jest na 30.11.2019 roku w Szkole Podstawowej w Czaplach, na dystansie 9 rund z tempem 15 minut na rundę dla zawodnika.

 

Harmonogram planowanych działań:

Od 10.09.2019 do 01.12.2019

Od września do grudnia 2019 – prowadzone będą zajęcia szachowe (tj. nauka gry w szachy, omawianie przepisów. Itp.) 2 razy w tygodniu po 2 godziny- zajęcia prowadziła będzie Angelika Leśniak oraz Kacper Leśniak.

Na zakończenie zostanie zorganizowany min. Jeden turniej szachowy jako podsumowanie całego projektu. Turniej planowany jest na 30.11.2019roku w Szkole Podstawowej w Czaplach, na dystansie 9 rund z tempem 15 minut na rundę dla zawodnika.

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?

Realizacja inicjatywy korzystnie wpłynie na wyniki w nauce , dzieci i młodzieży a także dorosłych, ponieważ, taki rodzaj intelektualnej aktywności pozytywnie wpływa nie tylko na rozwój umysłowy, ale też osobowościowy. Gra w szachy doskonali pamięć, uwagę rozwija zdolność koncentracji i logicznego myślenia. Sprawdzają się doskonale jako alternatywne spędzanie wolnego czasu.

Osoby zaangażowane w projekt:

Andrzej Leśniak – mieszaniec Ernestowa. Od 2012 roku zajmuję się organizacją życia szachowego w gminie i powiecie świeckim, a od 2016 roku w województwie (jest wiceprezesem Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego do spraw organizacyjnych – organizowanie turniejów szachowych, około dwudziestu rocznie, w tym Mistrzostwa Polski Juniorów, promowanie nauki gry w szachy przez dzieci i dorosłych)
Na co dzień prowadzi z żoną gospodarstwo ekologiczne, produkuje „Smaki Natury” – żywność ekologiczna, tradycyjna i regionalna.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content