masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

,,Żyj Sportem” 2020 – OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zaprasza mieszkańców naszej gminy do składania wniosków
o realizację inicjatywy społeczno-kulturalnej w ramach kolejnej edycji programu „Żyj Sportem”. Wnioski w wersji elektronicznej i papierowej można dostarczać osobiście do Punktu Informacji OKSiR w godzinach 9:30-16:30, bądź pocztą tradycyjną w terminie od 2 do 20 marca 2020 roku.
Kwota wsparcia to 5.000,00 zł.

Regulamin projektu i formularze dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce DO POBRANIA.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie inicjatyw obejmujących:

1. Kreowanie zachowań prozdrowotnych  różnych grup wiekowych,  środowiskowych i zawodowych, uwzględniających potrzeby osób z problemami zdrowotnymi,  w szczególności osób  z otyłością i nadwagą.

2. Działania stymulujące do wzrostu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i grup objętych szczególną formą rehabilitacji poprzez różnorodne  formy aktywności fizycznej.

3. Tworzenie stałych aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez wspólne zabawy i ćwiczenia rodziców z dziećmi.

4. Działania sportowe, rekreacyjne i turystyczne realizowane w gminie Świecie, a w szczególności na terenie objętym projektem rewitalizacji w „LPR miasta Świecie na lata 2017-2023”.*

Partnerem programu jest Mondi Świecie S.A.

*Os. Śródmieście i Stare Miasto (ulice: 10 Lutego, Armii Krajowej, Batorego, Browarowa, Cukrowników, Duży Rynek, Farna, Gimnazjalna, Grzymisława, Harcerska, Klasztorna, Konopnickiej, Kopernika, Mały Rynek, Mestwina, Mickiewicza, Młyńska, Mostowa, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Parkowa, Parowa, Petelskiego, Pocztowa, Podgórna, Polna, Polskiego Czerwonego Krzyża, Południowa, Sądowa, Solidarności, Szkolna, Św. Wincentego, Św. Wojciecha, Świętopełka, Witosa, Wodna, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Zamkowa, Zielona).

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content