masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

,,Żyj zdrowo na sportowo”, wnioskodawca: ,,Wda Futbol Business Club”, nr wniosku: 7/19/ŻS

Planujemy zorganizować Dzień Dziecka aktywnego fizycznie.

Rozpoczęcie imprezy o godz 11:00 zaczniemy przywitaniem wszystkich zgromadzonych gości oraz podziękowaniem za pomoc przy realizacji tego zadania wszystkim instytucjom, które wsparły nasze działanie. Zorganizujemy konkursy z różnych dyscyplin, w których udział wezmą dzieci z opiekunami a w przerwach między zawodami liczne pokazy umiejętności zawodników sportowych. W każdym z konkursów będą przewidziane nagrody za 3 pierwsze miejsca. Podczas tej imprezy planujemy utworzyć stanowiska z jedzeniem, piciem. Imprezę planujemy zakończyć o godz 16:30

Odbiorcami naszej inicjatywy będą rodziny z dziećmi z gminy Świecie (wiek nieokreślony), którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w programie poprzez prasę, plakaty i media społecznościowe. Na zaproszeniach będzie widniała informacja dotycząca zapisów, terminu imprezy oraz kto będzie organizatorem wraz z informacją o współorganizatorach tego przedsięwzięca. Liczymy na wysoką frekwencję uczestników wynoszącą ok. 300-400 osób.

 

Harmonogram planowanych działań:

Od 21.05.2019 do 02.06.2019

W dniu 21.05.2019 roku planujemy dać ogłoszenie w prasie lokalnej (Czas Świecia, Nowe Świecie), w mediach społecznościowych na naszych stronach klubowych (Facebook, Twitter) oraz na plakatach o organizacji przez WFBC przy wsparciu finansowym OKSiR w Świeciu Dnia Dziecka pt. Żyj Zdrowo na Sportowo. W ogłoszeniu tym zamieścimy harmonogram przebiegu imprezy. Ogłoszenie to będzie ukazywało się aż do 01.06.2019 do godz 23:59. W dniu 02.06.2019 godz 11:00 na Stadionie K.S. Wda Świecie nastąpi rozpoczęcie Dnia Dziecka, na którym radośnie i ze sportowym duchem przywitamy wszystkich zgromadzonych gości, organizatorów i darczyńców. Po krótkim wstępie przedstawimy harmonogram imprezy, a w przerwach między licznymi konkursami uczestnicy nieodpłatnie będą mogli skorzystać z cateringu, będą przewidziane też różnego rodzaju pokazy umiejętności sportowców, dzieci będą mogły również skorzystać z dmuchawców rozstawionych przy głównej płycie boiska. Po konkursach w każdej kategorii zostaną wyróżnione na podium III pierwsze miejsca nagrodzone upominkami. Cała ta impreza będzie miała również oprawę muzyczną, będą robione pamiątkowe zdjęcia. Zakończenie imprezy nastąpi do godz 16:30.

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?

Celem tego działania jest promowanie zdrowego stylu życia i motywacja do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną. Jednocześnie zaprezentujemy mieszkańcom jak dobre warunki do uprawiania sportu daje nam miasto jakim jest Świecie. Pokażemy sportowe atrakcje, dzięki którym rodzice wraz z dziećmi będą mogły wdrożyć je w swój własny styl życia.

Osoby zaangażowane w projekt:

Jesteśmy organizacją , która zajmuje się wspieraniem działalności sportowej  świeckiego Klubu Sportowego. Naszym strategicznym celem jest współdziałanie w rozwijaniu pasji i umiejętności od najmłodszych lat. Głównie skupiamy się na działalności piłki nożnej, jednak chcielibyśmy poszerzyć swoją działalność wspierając również inne dyscypliny sportowe.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content